Gıda Teknolojisi Prg.

Bölüm 1992 yılında kurulmuştur. Bölümde 3 öğretim görevlisi ve 1 gıda teknikeri görev yapmaktadır. Bölüm ile ilgili faaliyetler öğretim elemanları ve Bilecik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile beraber tasarlanmaktadır.
Bölümde temel eğitim günümüzde geçerli bilimsel ve teknolojik sağlam bir meslek eğitimi laboratuvar uygulamalarıyla desteklenmektedir.Pprofesyonelce çalışmalar sağlanmaktadır. Gıad Teknolojisi programında dersler gerekli teorik bilgiler, deneysel yetenek ve kabiliyetler, geleneksel ve modern teknolojideki uygulamalara göre verilmektedir. Bölümün laboratuvarları modern araştırma ekipmanları ve bilimsel destek sağlayacak donanımlara sahiptir. Mezunlar gıda, kimya ve biyoloji alanındaki araştırma enstitülerinde aynı şekilde geleneksel ve modern teknoloji ile üretim yapan endüstrilerde çalışma imkanı bulabilirler.
AMAÇ
Gıda Teknoloji Programının amacı; öğrencilere, sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde gıda biliminde bilgili, imalat işlemlerinde becerili, gıda işleme makine ve ekipmanlarının bakımı ile onarımını yapabilecek, gıda yönetmelik ve mevzuatını uygulayabilecek, gıda laboratuarlarında kalite ve kontrol yapabilecek nitelikte teorik bilgi ve beceri kazandırmaktır. Öğrenciler, bu becerileri kazanmak için, laboratuar ve pilot tesis ölçüsünde uygulama yaparlar.
ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
Bölümde devam eden araştırma faaliyetleri şunlardır:
1. Farklı Küflerden Elde Edilen Tek Hücre Yağının Profili
2. Mikrobiyal Transformasyom Yolu ile Elde Edilen Tad ve Lezzet Maddelerinden Mentol Üretimi
SUNULAN OLANAKLAR
Bilgisayar Laboratuvarı
Öğrenciler yüksekokul bilgisayar laboratuvarını kullanabilirler. Bilgisayar laboratuvarındaki bütün bilgisayarlar internet bağlantısına sahiptir. Bütün bilgisayarlarda software uygulamaları yapılabilir.
İşleme Laboratuvarı
Örnek Hazırlama (öğütme,homojenizasyon, filtrasyon v.b.) Farklı Gıdaların Üretim Metotları (Peynir, yoğurt, un, meyve suyu, süt tozu v.b.) Farklı Gıdalar için muhafaza metodları(Liyofilizasyon, dondurma, kurutma, konsantre etme, koruyucu ekleme v.b.)
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Bazı mikroorganizmaların besin istemlerinin tanımlanması Temel besiyerlerinin hazırlanması(Örneğin nütrient agar) Özgün hijyen problemlerinin tanımlanması Deterjanlar ve sterilantlar arasındaki farkların belirlenmesi
Enstürimental Analiz Laboratuvarı
Spektroskopik analizler Kromatografik analizler (Kağıt, İnce Tabaka, Gaz, Kolon)
KÜTÜPHANE
Öğrencilerin yararlanması için kampüste Kütüphane ve Bilgi Merkezi bulunmaktadır.

Program Öğretim Elemanları