Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri Prg.

GENEL BİLGİ
Program 1992 yılında kurulmuştur. Endüstiyel Otomasyon 3 öğretim görevlisi ve 1 Endüstriyel Otomasyon teknisyeni görev yapmaktadır. Program ile ilgili faaliyetler öğretim elemanları ve Bilecik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile beraber tasarlanmaktadır.
Bu bölümde temel teknik eğitimlerin laboratuvar uygulamalarıyla desteklenmesiyle profesyonel çalışmaların yapılabilmesi sağlanmaktadır. Endüstriyel Otomasyon Programında dersler; teorik ve uygulamalı bilgiler, deneysel yetenek ve kabiliyetler, modern teknolojideki uygulamalara göre verilmektedir. Programın laboratuvarları modern araştırma ekipmanları ve bilimsel destek sağlayacak donanımlara sahiptir. Mezunlar Endüstriyel Otomasyon sanayiinde Tekniker ünvanıyla ara eleman olarak çalışmaktadırlar.
AMAÇ
Endüstiyel Otomasyon Programının amacı; Otomasyon Sanayiinin talep ettiği kalite kriterlerine sahip Otomasyon Teknikerleri yetiştirmektir. Öğrencilere,
· Otomasyon sanayinde kullanılan üretim araç ve tekniklerini tanıma ve kullanma becerisi kazandırılır.
· Endüstriyel üretim de kullanılan araç ve teknikleri tanıma ve kullanma becerisi kazandırılır.
· Pnömatik-Hidrolik bilgi ve becerisi kazandırılır.
· Otmasyon esnasında kullanılan ölçme ve kontrol aletlerini kullanma ve kalibrasyonu becerisi kazandırılır.
· AUTOCAD ortamında yada Elle imalat resimlerinin çizimi becerisi kazandırılır.
· PLC programı yazarak bu programları PLC makinelerine yükleyerek programı gerçekleştirme becerisi kazandırılır.
· Üretim Planlama ve Üretim Yönetimi teknikleri bilgi ve becerisi kazandırılır.
· İletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazandırılır.
· Ofis programlarını kullanma becerisi kazandırılır.
· Yeni üretim ve yönetim teknikleri ve kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi ve becerisi kazandırılır.
SUNULAN OLANAKLAR
Bilgisayar Laboratuvarı
Öğrenciler yüksekokul bilgisayar laboratuvarını kullanabilirler. Bilgisayar labaratuvarındaki bütün bilgisayarlar internet bağlantısına sahiptir. Bütün bilgisayarlarda derslerde kullanılan uygulama yazılımları ile uygulamalar programları geliştirilebilmektedir.
Hidrolik-Pnömatik Laboratuarı
Pnömatik Sistemlerde kullanılan kontrol ve kumanda elemanlarıyla devre tasarımı.Hidrolik Sistemlerde kullanılan kontrol ve kumanda elemanlarıyla devre tasarımı
Süreç Ölçüm Laboratuarı
Akış Ölçüm yötemleri geliştirme,Sıcaklık Ölçüm yöntemleri ve kalibrasyonu geliştirme,Seviye Ölçüm yöntemleri geliştirme,Basınş Ölçüm yöntemleri ve kalibrasyonu geliştirme

KÜTÜPHANE
Öğrencilerin yararlanması için kampüste Kütüphane ve Bilgi Merkezi bulunmaktadır.


Program Öğretim Elemanları