Elektrik

GENEL BİLGİ
Bölüm 1980 yılında kurulmuştur. Bölümde 3 öğretim görevlisi ve 1 elektrik teknikeri görev yapmaktadır. Bölüm ile ilgili faaliyetler öğretim elemanları ve Bilecik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile beraber tasarlanmaktadır. Bölümde temel eğitim günümüzde geçerli bilimsel ve teknolojik sağlam bir meslek eğitimi laboratuvar uygulamalarıylada desteklenerek profesyonelce çalışmalar sağlanmaktadır. Elektrik Programında dersler doğru ve gerekli teorik bilgiler, deneysel yetenek ve kabiliyetler, geleneksel ve modern teknolojideki uygulamalara göre verilmektedir.Bölümün laboratuvarları derslerde anlatılan konuları destekleyecek şekilde dolatılmıştır.

AMAÇ
Programının amacı; öğrencilere, sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde proje planlama ve çizimi, hesaplama ve değerlendirme, denetleme ve görevlendirme, güç ve aydınlatma sistemlerinin kurulmasına yönelik teorik bilgi ve beceri kazandırmaktır.

SUNULAN OLANAKLAR

Bilgisayar Laboratuvarı
Öğrenciler yüksekokul bilgisayar laboratuvarını kullanabilirler. Bilgisayar labaratuvarındaki bütün bilgisayarlar internet bağlantısına sahiptir. Bütün bilgisayarlarda software uygulamaları yapılabilir.

Güç Elektriği Lab.
P-N bileşimli güç elemanları, tristörün karakteristiği, triyak akım-gerilim karakteristiği, tetikleme elemanları, tristör kullanımı, doğrultmaçlar, invertör devreleri.

Elekrik Makinaları Lab.
Üç fazlı asenkron motorlarının çalışması ve karakteristiği, Üç fazlı asenkron motorlarının yüksüz, kısa devre ve yükte çalışması, Üç fazlı asenkron motorlarının fren ve hız kontrolü, Bir fazlı motorların yapısı, karakteristiği ve çalışması, Senkron motorların ve jeneratörlerin karakteristik özellikleri ve çalışması, aktif ve reaktif güç ayarlaması.

KÜTÜPHANE
Öğrencilerin yararlanması için kampüste Kütüphane ve Bilgi Merkezi bulunmaktadır.


Program Öğretim Elemanları