İkinci Öğretim Programlarından Bazılarının 1. Sınıf Derslerinin Kapatılması Hk.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2017 ÖSYS sonucunda devlet yükseköğretim kurumları Meslek Yüksekokullarında kayıt olan öğrenci sayısı 10 ve altında olan ikinci öğretim programlarının kapatılarak öğrencilerin birinci öğretim programlarına aktarılması hakkındaki 05/02/2018 tarihli yazısına istinaden Bilgisayar Programcılığı İ.Ö, Makine İ.Ö, Gıda Teknolojisi İ.Ö ve Otomotiv Teknolojisi İ.Ö‘de açılan 2. Yarıyıl (1.sınıf dersleri) dersleri kapatılarak dersi seçen tüm öğrenciler normal öğretim programlarına aktarılmıştır.

Bu durumda olan öğrencilerimizin ders seçimlerini danışmanları ile tekrar kontrol etmeleri gerekmektedir.

Önemle Duyurulur.