2.7. Ortak Hedefler

Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedefleri hem kurum bazında hem de birim bazında ortak hedef birliğinde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Her birimin yöneticileri belirlenen amaç ve hedeflere öncelik vermek suretiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Uygulamada birimler arası farklı uygulamaları gidermek ve hedef birliğini ortaya koymak adına birim yöneticilerine hizmet içi eğitim düzenlenmektedir.