2.6. Kalite Kültürü

Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) aracılığıyla Üniversitemizle ilgili tüm mevzuat tek bir çatı altında toplanmış olup formlar, iş akış süreçleri ve görev tanımları belirli şekillerde olacak biçimde düzenlenmiştir. Üniversitemizin bünyesinde Kalite Koordinatörlüğü birimi kurulmuş ve bütün bu çalışmalar, Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünün İnternet sayfasında erişime açılmıştır. Üniversitemizde kalite kültürünün yaygınlaşması konusunda çalışmalara kalite güvencesi sistemi kapsamında devam edilmektedir.