4.3. İnformal Öğrenme

Programımızda önceki non-formal ve informal öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler (yönerge, senato kararı vb.) bulunmamaktadır.