4.2. Tedarik Güvencesi

Kurum dışından alınan hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği, yüklenicilerle idare arasında imzalanan “Sözleşmeler” ve bu sözleşmelerin ekleri olan “Şartnameler”le sağlanmaktadır. Yemekhane hizmetleri, tedarik hizmetleri içerisinde en önemli olanıdır. “Teknik, Hijyenik ve Kalite Kontrolleri” sürekli olarak yapılmaktadır. Yemeklerin sözleşmeye uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı titizlikle takip edilir.