4.1. Performans

Performans göstergeleri, 6 aylık periyotlarla, izleme ve değerlendirme formlarıyla izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Ayrıca akademik personelin ve birimlerin (fakülte, merkez, enstitü vb) yıllık faaliyet raporları düzenli olarak alınmaktadır. Bu raporlardan yola çıkılarak araştırmacıların ve birimlerin akademik performans verileri ölçülerek değerlendirilmektedir.

Kanıtlar, bölümün KIDR dosyasında bulunmaktadır.

Araştırma performansının kurumun hedeflerine ulaşmasındaki yeterliliğini stratejik planlardaki performans göstergesi ile gözden geçirilmektedir.

Kanıtlar, bölümün KIDR dosyasında bulunmaktadır.