3.5. Güvenlik ve Gizlilik

Verilerin güvenliği, gizliliği ve güvenilirliği konusunda imkanlar dahilinde tedbirler alınmaktadır. Kişilerin sadece ihtiyacı kadar yetki sahibi olmasına özen gösterilmektedir. Yetkisiz kişilerin verilere erişmesini engellemek için; parola denetimleri, güvenlik duvarı sistemi, saldırı engelleme sistemi (IPS), antivirüs sistemi, sistemlerin güncel tutulması, düzenli ve otomatik yedekleme sistemleri, ağ katmanında anahtarlarda uygulanan denetimler gibi sistemler kullanılmaktadır.