3.2. Performans Göstergeleri

3.2.1. Desteklemeler

Üniversitemizde; izlemesi gereken anahtar performans göstergelerinin değerleri 6 aylık periyotlarla toplanmakta ve yıllık olarak da faaliyet raporunda belirtilmektedir.