3.1. Bilgi Yönetimi

Kurumumuzda, Bilgi Yönetim Sistemi bulunmamak ile beraber, Personel Veri Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyonu vb. gibi sistemler birbirinden bağımsız olarak mevcuttur. Bu sistemler, Bilgi Yönetim Sistemi için veri sağlayabilirler. Ancak, öncelikle Bilgi Yönetim Sitemini konu alan faaliyet ve süreçlerin ortaya konması, sağlanacak veri akışının belirlenmesi açısından önemlidir.