2.7. Ortak Hedefler

Kurum şeffaf, paylaşımcı, katılımcı, gelişime ve değişime açık bir yönetim anlayışını benimsemiş olmasından dolayı Kurumdaki ve bölümdeki liderler çalışanların kurumun amaçları ve hedefleri doğrultusundaki hedef birliğini gerçekleştirilen sözlü ve yazılı iletişim ile sağlayabilmektedir.