2.6. Kalite Kültürü

Bölüm içinde kalite kültürünün yaygınlaşması ve benimsenmesi için iç paydaşların sürece katılımı, çalışanların kendilerini geliştirmeleri için fırsat verilmesi, çalışanların yetkilendirilmesi ve çalışan başarısının tanınması ve takdir edilmesi yönetim kademesinde bulunanlar tarafından sağlanmaktadır. Üniversitemizin eğitim öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması, kalite kültürünün oluşturulmasını, akreditasyon ve kalite geliştirme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak amacıyla Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur.

Üniversitede kalite yönetim süreçlerinin uygulanmasında katılımcılığa, kaynakları etkin ve verimli kullanmaya, süreçleri iyileştirmeye dayalı kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaşması sağlanmaktadır. Bu kapsamda Kalite Komisyonu Kalite Güvence Yönergesi doğrultusunda kurum içinde kalite kültürünün yaygınlaşması için çalışmalar yapmaktadır.