2.6. Dış Destekler

Üniversitemizde, hibe olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yaptırılmış olan Laboratuvar binası, stratejik planımızda yer alan ihtisaslaşma alanındaki bina alt yapısının kurulması stratejisine önemli katkı sağlamıştır.