2.4. Fon Stratejileri

Üniversitemiz; araştırma çalışmaları için üniversite dışı fonlama miktarını artırmaya yönelik olarak; tezsiz yüksek lisans programları açmak, döner sermaye kapsamında yapılan analizleri ve danışmanlık hizmetlerini genişletmek, sürekli eğitim merkezi ile diğer araştırma merkezlerinde açılan kurs sayısını arttırmak adına çabalarını sürdürmektedir.