2.3. İzleme

Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçlar, bölümümüze ait faaliyet raporları ve akademik teşvik dosyaları ile izlemektedir. Elde edilen sonuçlardan durum analizi yapılarak zayıf yönlerimiz tespit edilerek farklı süreçlerde kullanılmaktadır.