2.3. İlişkiler

Kalite Komisyonu Üniversitemizin Kalite Güvence Yönergesinde yer alan “Rektör başkanlığında, Senato tarafından belirlenen aynı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere seçilen birer üye, Genel Sekreter veya yardımcısı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve Rektörün gerekli gördüğü birimlerden temsilciler ve akademik kalite danışmanları ile Öğrenci Temsilcisinden oluşur.” hükmü doğrultusunda oluşturulmaktadır. Bu çerçevede kalite yönetiminden sorumlu birimler ile Kalite Komisyonu bu yönerge kapsamında ilişkilendirilmektedir.