2.2. Gruplar

Üniversitemizin eğitim öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması, kalite kültürünün oluşturulmasını, akreditasyon ve kalite geliştirme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak amacıyla Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur.