2.10. PUKO (Toplumsal)

Üniversitemizde ve bölümümüzde çalışan herkesin katılımıyla, toplumsal katkı süreçlerinde sürekli olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak üzere kalite kontrol aracı olarak PUKÖ ‟Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al” döngüsü Stratejik Plan, performans hedefleri doğrultusunda belirlenen faaliyetler, performans göstergeleri ve risk analizleri aracılığıyla sağlanmaktadır.