3.1.5. Çıktı-TYYÇ Uyumu

Bölümümüz, Bologna süreci kapsamında yeterliliklerini TYYÇ’ye uyumlu olacak şekilde tasarlamaktadır. TYYÇ esasları doğrultusunda, programımızın yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıkları arasında ilişkilendirme yapılmaktadır. Bu maksatla bölümümüzde, her akademik yarıyıl sonrasında o dönem ders veren öğretim üyeleri/elemanları ile değerlendirme toplantısı yapılarak program yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasındaki ilişkilendirme gözden geçirilmektedir.