3.1.3. Faaliyetler

Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere tasarım dersleri kapsamında proje ve maket uygulamaları, ödev ve araştırma gezileri ile öğrencilerin araştırma çalışmaları yapması ve yetkinlik kazanmaları sağlanmaktadır.