3.1.2. Paydaş Katılımı

Bölümde eğitim-öğretim programları tasarımı sürecinin sürekliliği için çeşitli konferans, panel, söyleşi vb. toplantılar düzenlenmekte; meslek odaları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan yüz yüze görüşmeler yapılmakta ve öğrenci kulüp etkinlikleri kapsamında yapılan faaliyetler aracılığı ile paydaş görüşleri alınmaktadır.

Konu ile ilgili olarak yapılan ‘Program Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi ve Program İhtiyaçlarının Sektörün İhtiyaçlarını Karşılayıp Karşılamadığının Belirlenmesi’ konulu bir çalıştay 9 Ekim 2018 tarihinde sektör temsilcileri, mezunlar, akademik personel ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilmiş ve sonuçlarına yönelik bir rapor hazırlanmıştır. 

Kanıt:   KİDR/3/3.1.2./10    Çalıştay Sonuç Raporu

              KİDR/3/3.1.2./01    Çalıştaya ait video görüntülerini içeren CD.

3.1.2.1. Yansımalar

Paydaş görüşlerinden elde edilen veriler ve bilgiler programımızda yer alan öğretim üyeleri ve meslek yüksekokulu yönetim kadrosu ile değerlendirilerek program tasarımına yansıtılmaktadır.

3.1.2.2. Bilgilendirme

Tasarlanan programlara ait bilgiler ve ders planları öğrenci otomasyon programına tanımlanarak kurum içi bilgilendirilmesi yapılmakta olup, bölümün web sayfasında da yayınlanarak genel bilgilendirme yapılmaktadır.