3.1.1. Program Tasarımı

Birimde eğitim-öğretim programlarının tasarlama yöntemleri; iç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde birim akademik kurullarında toplantılar yapılarak bölüm kararı alınmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bölümümüzün eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütlerinin güvence altına alınabilmesi için yapılan en önemli uygulama, Bologna Süreci kapsamında yapılan değerlendirmelerdir. Bologna Süreci kapsamında, her dersin amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin bilgiler, bölümümüzün internet sayfasında bulunmaktadır. (tıklayınız).