5.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

 5.1.1. Yönetim Sistemi

Üniversitemiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi ile düzenlenmiş olan görevleri yerine getirmekte olup stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefleri doğrultusunda yönetim ve idari yapılanmasında işlemlerine devam etmektedir. Konuyla ilgili iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

5.1.2. İç Kontrol Eylem Planı

İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmaları, Üst yöneticinin liderliği ve gözetiminde, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun yönlendirmesi ve yönetiminde, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının desteğinde harcama birimleri eliyle yürütülmektedir.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

      Birime Ait Belgeler

            – Birimin yönetim ve idari alanlarla ilgili politikası ve stratejik hedefleri

            – Yönetsel ve idari yapılanma şeması

            – İç kontrol eylem planının izlenmesi ve yönetimi

            – İşe alımlarda idari kadroların gerekli yetkinliğe sahip olduğunu gösteren kanıtlar

            – Kurumun yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçmek, izlemek ve geliştirilmek için kullandığı yöntemler

            – Süreç yönetimi el kitabı (süreç tanımları ve akışları)

            İyileştirme Kanıtları

 –  Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair uygulamalar/kanıtlar