1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

1.3.1. Stratejik Plan,

Programımız Meslek Yüksekokulu stratejik planına uymaktadır.

1.3.2. Misyon, Kendi mesleği ile ilgili çağın gereklerine uygun teorik ve pratik bilgiye sahip, konusunda en iyi olmayı kendine amaç edinen, meslek ahlakı, aidiyet duygusu, grup içerisindeki ortak inanç ve değerler bütünlüğüne uyum kabiliyeti gelişmiş, nitelikli ve yetenekli makine teknikeri yetiştirebilmektir. (http://w3.bilecik.edu.tr/myo-makine/hakkimizda/misyon-ve-vizyon/)

1.3.3. Vizyon, Meslek bilgisine sahip ve iyi yetişmiş ara eleman yetiştirme konusunda benzer meslek yüksekokulları arasında tercih edilmede üst sıralarda, rekabet gücü yüksek, marka bir eğitim kurumu olmaktır. (http://w3.bilecik.edu.tr/myo-makine/hakkimizda/misyon-ve-vizyon/)

1.3.4. Değerler,

-Dürüstlük ve Güvenilirlik

-Bilimsellik, Liyakat ve Adalet

-Yenilikçilik, Verimlilik ve Kalite

-Paylaşımcılık Katılımcılık ve Değerlere Saygı

-Sosyal Sorumluluk ve Çevreye Duyarlılık

1.3.5. Hedefler,

– Fiziki ve beşeri kaynakların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile nitelik ve niceliklerinin artırılması.

– İç ve dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek ve ulusal/uluslararası tanınırlığın artırılması sağlamak.

– Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmek

– Hukuk Kurallarına ve Yasal Mevzuata Uygunluk