1.1. İletişim Bilgileri

Adı Soyadı Unvanı
Eğitim Öğretim Sorumlusu Onur Yiğit ÖZGER Öğr. Gör.
Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı Sorumlusu Onur Yiğit ÖZGER Öğr. Gör.
Yönetim Sistemleri Sorumlusu Telat TÜRKYILMAZ Öğr. Gör.
Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri Sorumlusu Telat TÜRKYILMAZ Öğr. Gör.
Anket Hazırlama ve Değerlendirme Sorumlusu A. Banu GÜNDÜZ ALTOKKA Öğr. Gör.
Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu A. Banu GÜNDÜZ ALTOKKA Öğr. Gör.