3.2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

3.2.1. Güncelleme

Her bir bölüm iç ve dış paydaşların görüşleri ve mevcut öğretim elemanlarının talepleri doğrultusunda programlar akademik kurullarca gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.

3.2.2. Yöntemler

İç paydaşlar ve dış paydaşlarla yapılan görüşmeler sonrası paydaş görüşlerinden elde edilen veriler ve bilgiler değerlendirilerek programlarda güncelleme yapılmaktadır.

3.2.3. Paydaş Katkıları

Paydaş katkısının nasıl alındığını açıklayan tanımlı bir süreç bulunmamakla beraber yapılan çeşitli toplantı ve çalıştaylarda elde edilen veriler paydaş katkısı olarak kullanılmaktadır.

3.2.4. Güvenceler

Söz konusu belge http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden sağlanmaktadır.

  • Dersin program çıktıları matrisi

Söz konusu belge http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden sağlanmaktadır.

  • Öğrenim çıktıları değerlendirme anketi

Söz konusu belge http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden sağlanmaktadır.

  • Değerlendirme ve Öneriler (Bölüm ve program çıktılarının sağlanmasına yönelik değerlendirme ve öneriler)

Söz konusu belge MYO müdürlüğünden sağlanmaktadır.

Ders Bilgi paketleri,

3.2.4.1. Bilgi formları (Ders),

Söz konusu belge http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden sağlanmaktadır.

3.2.4.2. Uygulama dosyaları (Ders),

            3.2.4.2.1. Uygulama çizelgesi,

Söz konusu belge http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden sağlanmaktadır.

            3.2.4.2.2. Değerlendirme raporları (Öğretim üyesi),

Söz konusu belge http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden sağlanmaktadır.

            3.2.4.2.3. Anket sonuçları (Öğrenci değerlendirme),

Söz konusu belge MYO Müdürlüğünden sağlanmaktadır.

            3.2.4.2.4. Sınav dosyaları,

Söz konusu belge MYO müdürlüğünden sağlanmaktadır.

            3.2.4.2.5. Sınav soruları ve puanları,

Söz konusu belge MYO müdürlüğünden sağlanmaktadır.

            3.2.4.2.6. Soruların çözümleri,

Söz konusu belge MYO müdürlüğünden sağlanmaktadır

            3.2.4.2.7. En yüksek-orta-en düşük cevap kağıdı fotokopisi,

Bugüne kadar bu uygulama gerçekleştirilmemiştir.

            3.2.4.2.8. Ders ile ilgili proje dosyaları,

Söz konusu belge MYO müdürlüğünden sağlanmaktadır.

            3.2.4.2.9. En iyi proje/uygulama,

Bugüne kadar bu uygulama gerçekleştirilmemiştir.

            3.2.4.2.10. Resmi not listesi,

Söz konusu belge MYO müdürlüğünden  ve OBS kayıtlarından sağlanmaktadır.

3.2.4.3. Ders Uygulama Dosyaları,

            3.2.4.3.1. Program çıktıları değerlendirme raporu,

Söz konusu belge http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden sağlanmaktadır.

            3.2.4.3.2. Dersin program çıktıları matrisi,

Söz konusu belge http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden sağlanmaktadır.

            3.2.4.3.3. Öğrenim çıktıları değerlendirme anketi,

Söz konusu belge MYO müdürlüğünden  ve OBS kayıtlarından sağlanmaktadır.

            3.2.4.3.4. Değerlendirme ve Önerilier (Bölüm ve program çıktılarının sağlanmasına yönelik değerlendirme ve öneriler),

Söz konusu belge MYO müdürlüğünden  ve OBS kayıtlarından sağlanmaktadır.

3.2.5. İzlemeler

Program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda iyileştirme çalışmaları kapsamında; Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla akademik toplantılar ve değerlendirmeler yapılmaktadır.

3.2.6. İyileştirmeler

Konuyla ilgili iyileştirme prosedürü üzerine çalışmalar devam etmektedir.

3.2.7. Bilgilendirmeler

Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler; bölüm bilgileri ve ders planları öğrenci otomasyon programına tanımlanmaktadır ve birimlerin web sayfalarında yayınlanmaktadır.

3.2.8. Akreditasyon Destekleri

Henüz akredite olmuş programımız bulunmamakta olup YÖK’ün MYO programların ile ilgili süreci açıklaması ile beraber akredite olmak için gerekli alt yapı çalışmalarına başlanacaktır.

            İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

    Birime Ait Belgeler

– Eğitim-Öğretim süreçlerinin yıllık öz değerlendirme raporları (eğitim-öğretim amaçları-hedefleri açısından ders ve program öğrenim kazanımlarının değerlendirilmesi)

– Programların yıllık öz değerlendirme raporları (program kazanımları açısından değerlendirme)

– Program ve ders öğrenme kazanımlarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen mekanizmalar (bilgi yönetim sistemi)

– Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda programlarını güncellemek üzere kurduğu mekanizma örnekleri (yıllık izleme takvimi, program çıktılarına ulaşma düzeyinin senato gündemine alınması, program başarı düzeylerinin izlenmesi)

– Programlar ve derslerle ilgili paydaş geri bildirimlerini almak için kullanılan mekanizmaların (belge, doküman, anket, form vb.) listesi ve örnekleri

            İyileştirme Kanıtları

– Programların yıllık öz değerlendirmelerinden hareketle yapılan iyileştirmeler

– Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda tüm paydaşların bilgilendirildiği uygulamalar

– Kurumun program izleme ve güncelleme çalışmalarının toplumsal katkısını gösteren kanıtlar (istihdam verileri vb.)

– Programın eğitim amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını, mezunlarının ve iş dünyasının görüşlerini içerecek şekilde gösteren kanıtlar

– Akreditasyon çalışmalarının teşvik edildiğine ilişkin tanımlı süreçler, uygulamalar

– Varsa İngilizce hazırlık okullarında/programlarında yapılan değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları