4.3. Araştırma Kadrosu

4.3.1. Yetkinlikler

Üniversitemiz akademik kadrosunun araştırma yetkinliği ve alanının belirlenmesi için ARGE çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştay sonucunda üniversitenin sahip olduğu araştırmacıların çalışma alanları tartışılmış ve üniversitenin kadro yapısına göre ihtisaslaşma alanları belirlenmişti. Buna göre, akademik kadromuzun yüzde 60’ının biyoteknoloji ve enerji teknolojileri alanında yetkin olduğu belirlendi. Bu nedenle Üniversitemizin bu alanlarda ihtisaslaşmasına karar verilerek, 2017-2021 stratejik planına konuldu ve senato tarafından kabul edildi. Araştırma kadrosunun bu alanlarda projeler üretmeleri, makaleler üretmeleri, araştırmacı yetiştirmeleri ve bu alanlarda kongreler düzenlemeleri teşvik edilmektedir.

4.3.2. Yetkinlik Ölçümleri

Araştırma kadrosunun bu yetkinlikleri başarma düzeyleri öğretim üyelerinin yeniden atanma dönemlerinde ve faaliyet raporlarından analiz edilerek başarma düzeyleri değerlendirilmektedir.

4.3.3. Olanaklar ve Destekler

Üniversitemizde; araştırma kadrosunun araştırma yetkinliğini geliştirmesi için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi (https://kms.kavsis.gov.tr/Home/Goster/58958). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Sanatsal Etkinliklere Katlımı Destekleme Yönergesi,

(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139898).

Bilimsel Yayınları Teşvik Yönergesi,

(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/63152) çıkartılmış ve söz yönergeler uyarınca olanaklar sağlanmaktadır.

4.3.3.1. Fiziksel, Teknolojik ve Finansman

4.3.3.2. Laboratuvarlar,

4.3.3.3. Projeler,

4.3.3.4. Etik Kural Destekleri,

4.3.3.5. Ölçme-Değerlendirme

Bu destek ve imkânların etkililiği ve yeterliliği öğretim üyelerinden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda ilgili birimler (Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü vb.) tarafndan değerlendirilerek destekler güncellenmektedir.

4.3.4. Teşvikler

Araştırma kadrosunun; araştırma, teknoloji geliştirme veya sanat faaliyetlerini teşvik etme yöntemi;

4.3.4.1. Karar Yöntemleri

Teşvik için karar verme yöntemleri;

4.3.4.2. Teşvik Ölçümleri

Teşviklerin yeterliliği ve etkililiği ölçme ve sonuçları değerlendirme yöntemi;

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

                  Birime Ait Belgeler

– Kurumun AR-GE hedefleri ile Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve atanma ölçütleri ilişkisi

– Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.)

                  İyileştirme Kanıtları

– Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere yapılan uygulamalar

– Akademik personelin araştırma-geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere yapılan eğitimler (programı, veriliş yöntemi, katılım bilgileri vb.)