3.3.7. Deneyimleme

Staj ve işyeri eğitimi gibi Birim dışı deneyim kazanma programlarının yürütülme yöntemi;

3.3.7.1. Süreçler

Staj ve işyeri eğitimleri için tanımlı süreçler;

3.3.7.2. Paydaş Güvenceleri

Paydaşların katılımını güvence altına alma yöntemleri;