3.3.2. Yayılımlar

Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılan uygulamaların yayılımı;

3.2.1. Bilinirlik

Bu politikanın Birimdeki bilinirlik düzeyi;