3.3.3.15. Öğrenci Şikâyetleri

Öğrenci şikâyetlerini alma mekanizmaları;

3.3.15.1. Şikayet Giderme Politikaları

Öğrenci şikâyetlerini gidermek için uygulanan politikalar;