3.3.12. Çıktı Ölçümleri

Program ve ders öğrenme çıktıları BDY yoluyla ölçülme yöntemi;