3.3.11. Mezuniyet Koşulları

Öğrenci mezuniyet koşullarının tanımlanması;