3.3.1. Politikalar

Kurumda öğrenci merkezli öğrenme (aktif) konusunda uygulanan politikalar;

3.3.1.1. Eğitim Politikası

Birimin öğrenci merkezli eğitim konusundaki politikası;