Tarihçe

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5662 sayılı kanun uyarınca kurulmuştur.

 Mühendislik Fakültesi bünyesinde

Bilgisayar Mühendisliği,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Kimya ve Proses Mühendisliği,
Makine ve İmalat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği bölümleri açılmıştır.

2008-2009 öğretim yılı itibariyle bu bölümlerden Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Kimya ve Proses, Makine ve İmalat Mühendisliği bölümlerine  öğrenci alınmıştır.

2008-2009 öğretim yılı açılan Makine ve Üretim Mühendisliği Bölümünün adı 20/11/2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4.maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca adı değiştirilerek Makine ve İmalat Mühendisliği olmuştur. Daha sonra Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünün 22.02.2017 tarih ve 897 yazılı yazısı Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7d/2 maddesi uyarınca adı değiştirilerek  Makine Mühendisliği olarak değiştirilmiştir. 

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında İnşaat Mühendisliği Bölümü açılmış olup, 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında  Ek Kontenjanla öğrenci alınarak  eğitimine başlamıştır.

2008-2009 Öğretim Yılı açılan Kimya ve Proses Mühendisliği Bölümünün adı 31/03/2010 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4.maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca adı değiştirilerek Kimya ve Süreç Mühendisliği olmuştur. Daha sonra Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünün 06.12.2017 tarih ve 52300778-5702 yazılı yazısı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7d/2 maddesi uyarınca adı değiştirilerek  Kimya Mühendisliği olarak değiştirilmiştir. 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünün 06.12.2014 tarihli ve 2709 sayılı yazısı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7d/2 maddesi uyarınca Metalurji ve Malzeme Mühendisliği açılmıştır. 

21.09.2016 tarihli  Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında yeni açılacak bölümler incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7d/2 maddesi uyarınca Biyomedikal Mühendisliği açılmıştır.

Fakültemizde şuan; Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümleri bulunmaktadır.