1.2. Tarihsel Gelişimi

Mühendislik Fakültesi 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5662 sayılı kanun uyarınca kurulmuş olup 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılında toplam 160 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır.

■Mühendislik Fakültesi bünyesinde;

Bilgisayar Mühendisliği,

Biyomedikal Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

İnşaat Mühendisliği,

Kimya Mühendisliği,

Makine Mühendisliği,

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,

Yazılım Mühendisliği,

Endüstri Mühendisliği,

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği,

Meteoroloji Mühendisliği

bölümleri yer almaktadır.

■ 2008–2009 Öğretim Yılında açılan Makina ve Üretim Mühendisliği Bölümünün adı 20.11.2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4.maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca adı değiştirilerek Makine ve İmalat Mühendisliği olmuştur. Fakat Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümünün ismi, 2016-2017 Öğretim Yılı 07/03/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d–2 maddesi uyarınca yeniden değiştirilerek Makine Mühendisliği olmuştur.

 ■2008–2009 Öğretim Yılında açılan Kimya ve Proses Mühendisliği Bölümünün adı 31/03/2010 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4.maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d–2 maddesi uyarınca adı değiştirilerek Kimya ve Süreç Mühendisliği olmuştur. Fakat Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümünün ismi, 2017-2018 Öğretim Yılında 19/12/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d–2 maddesi uyarınca yeniden değiştirilerek Kimya Mühendisliği olmuştur.

■2009–2010 Eğitim-Öğretim yıllarında Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Kimya, Makine Mühendisliği Bölümlerine öğrenci alınmıştır. 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında İnşaat Mühendisliği ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında da Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri ilk öğrencilerini alarak eğitim öğretime başlamışlardır. Fakültemiz ilk mezunlarını İnşaat Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri hariç olmak üzere 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda vermiştir.

■Fakültemizde 30/10/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d–2 maddesi uyarınca Endüstri Mühendisliği kurulmuş olup, henüz öğrenci alımı yapılmamıştır.

■Fakültemizde 21/09/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d–2 maddesi uyarınca Biyomedikal Mühendisliği kurulmuş olup, henüz öğrenci alımı yapılmamıştır.

■Fakültemizde 28/11/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d–2 maddesi uyarınca Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ve Meteoroloji Mühendisliği bölümleri kurulmuş olup, henüz öğrenci alımı yapılmamıştır.