Tarihçe

Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5662 sayılı kanun uyarınca kurulmuştur.

 Mühendislik Fakültesi bünyesinde

Bilgisayar Mühendisliği,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Kimya ve Proses Mühendisliği,
Makine ve İmalat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği bölümleri açılmıştır.

2008-2009 öğretim yılı itibariyle bu bölümlerden Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Kimya ve Proses, Makine ve İmalat Mühendisliği bölümlerine  öğrenci alınmıştır.

2008-2009 öğretim yılı açılan Makine ve Üretim Mühendisliği Bölümünün adı 20/11/2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4.maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca adı değiştirilerek Makine ve İmalat Mühendisliği olmuştur.

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında İnşaat Mühendisliği Bölümü açılmış olup, 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında  Ek Kontenjanla öğrenci alınarak  eğitimine başlamıştır.

2008-2009 Öğretim Yılı açılan Kimya ve Proses Mühendisliği Bölümünün adı 31/03/2010 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4.maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca adı değiştirilerek Kimya ve Süreç Mühendisliği olmuştur.