İdari Personel

 

Fakülte Sekreteri

Makam Sekreteri/Akademik Birimler Personel İşleri Birim Görevlisi

Akademik Birimler Personel İşleri Birim Görevlisi

Akademik Birimler Taşınır ve Mali İşler Görevlisi

Akademik Birimler Öğrenci İşleri Birim Görevlisi

Akademik Birimler Öğrenci İşleri Birim Görevlisi

Bölüm Sekreteri (Bilgisayar Müh. Bölümü / Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü / Endüstri Müh. Bölümü)

Bölüm Sekreteri (Makine Müh. Bölümü  / İnşaat Müh. Bölümü / ETUAM)

Bölüm Sekreteri (Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü /  Kimya Müh. Bölümü / Biyomühendislik Bölümü)