İdari Personel

Fakülte Sekreter V.

Makam Sekreteri

Akademik Birimler Personel İşleri Birim Görevlisi

Akademik Birimler Taşınır ve Mali İşler Görevlisi

Akademik Birimler Öğrenci İşleri Birim Görevlisi

Akademik Birimler Öğrenci İşleri Birim Görevlisi

Bölüm Sekreteri (Bilgisayar Müh. / Elektrik-Elektronik Müh.)

Bölüm Sekreteri (Makine Müh. /  Kimya Müh.)

Bölüm Sekreteri (Metalurji ve Malzeme Müh. /  İnşaat Müh.)