Misyon

Akademik/idari personel ve fiziki alt yapısını tamamlayarak eğitim öğretimde mühendislik kriterleri çerçevesinde akredite olma yolunda ilerleyen; araştırma geliştirme ve uygulama alanlarındaki faaliyetleri ile mühendislik alanında bilimsel çalışmalar yürüten, ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapan, ortak projeler üreten ve sorunlarına çözüm arayan; etik değerlere sahip, takım çalışmasına uyumlu, çevresel değerlere duyarlı, iletişime ve eleştiriye açık, rekabetçi, esnek ve kendine güvenen mühendisler yetiştiren mühendislik fakültesi olmaktır.