Dekanlarımız

kiralihoca

Prof. Dr. Kırali MÜRTEZAOĞLU

scandan

Prof. Dr. Şennur CANDAN

profdrazmiozcan

Prof. Dr. Azmi ÖZCAN