Tamamlanan BAP Projeleri

PROJE NO PROJE ADI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
2011-01.BİL.01-01 IR Led’li Kamera ile Gece Görüşlü Mobil Robot Platformu Tasarımı ve Gerçeklenmesi Yrd. Doç. Dr. Tolga YÜKSEL
2011-01.BİL.01-02 Siaion – Tin Kompozitlerinde Tin Miktarının Mikroyapı, Mekanik ve Isıl Özellikler Üzerine Etkisi Doç. Dr. Nurcan ÇALIŞ AÇIKBAŞ
2011-01.BİL.01-03 Magnezyum ve Magnezyum Alaşımlarının İşlenebilirliğinin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Birol AKYÜZ
2011-02.BİL.03-01 Karayollarında Uygun Alt Temel ve Temel Malzemesinin Seçilmesi Yrd. Doç. Dr. Nazile URAL
2011-02.BİL.03-02 Dizel Motor Enjektörlerinin Uç Kısımlarında Yakıt Kaynaklı Oluşan Hasarın Analizi Yrd. Doç. Dr. Hasan YAMIK
2011-02-BİL.03-03 Yığma Okul Binalarının Yapısal Özelliklerinin ve Deprem Performanslarının Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇALIŞKAN
2011-02.BİL.03-04 Bilecik Bölgesindeki Mermerlerin Jeokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Süheyla YEREL KANDEMİR
2011-02.BİL.03-05 Gözenekli Malzemelerin 3-D Rastgele Ağ Modeli Üzerinden Modellenmesi Doç. Dr. Çağlayan AÇIKGÖZ
2012-01.BİL.03-01 Mermer Tozu ve Yüksek Fırın Cürufu Katkılı Kendiliğinden Yerleşen Betonların Kalıcılık Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Cenk KARAKURT
2012-01.BİL.03-02 Alüminyum Alaşımlarının İşlenebilirliğine Yaşlandırma İşleminin Etkisinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Birol AKYÜZ
2012-01.BİL.03-03 Seramik Ürünlerde Süperhidrofobik Yüzey Eldesi Doç. Dr. Nurcan ÇALIŞ AÇIKBAŞ
2012-01.BİL.03-05 Amberlit IR-120 Katalizörlüğünde Laurik Asit ile Gliserinin Esterleşme Reaksiyonu Yrd. Doç. Dr. Levent DEĞİRMENCİ
2012-02.BİL.03-01 Kabuklu Deniz Ürünü Atığından Kitosan Üretimi İçin Ultrasonik Reaktör Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÖZCAN
2012-02.BİL.03-02 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde Güç Kalitesi Sorunlarının Tespiti ve Analiz Çalışması Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÖNAL
2012-02.BİL.03-03 Biyokütleden Hızlı Piroliz Yöntemiyle Sentetik Yakıt Eldesi Ve Piroliz Parametrelerinin Etkisi Yrd. Doç. Dr. Eylem ÖNAL
2013-01.BİL.03-01 Yapıştırıcı Türünün Ankraj Dayanımına Etkisi Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇALIŞKAN
2013-01.BİL.03-02 Elmanın Mikrodalga Fırında Kurutulmasının Fenolik Madde Miktarı ve Antioksidan Aktivite Üzerine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Alev AKPINAR BORAZAN
2013-01.BİL.03-04 Aydınlatmada Kullanılan Farklı Türdeki Lambalar Ve Yardımcı Elemanları Arası Uyumluluk Kriterlerinin İncelenmesi, Alt Ve Üst Uyumluluk Limitlerinin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Nazım İMAL
2013-01.BİL.03-05 Gıda Fabrikası Atıklarında Yavaş Piroliz Yöntemi İle Sentetik Yakıt Üretiminin Araştırılması Ve Ürünlerin Karakterizasyonu Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY