Devam Etmekte Olan BAP Projeleri

PROJE NO PROJE ADI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
2014-01.BİL.03-01 Al/SBA-15 Tipi Katalizörlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Pirolizde Kullanılması Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY
2014-01.BİL.03-02 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde Güneş Açılarına Bağlı Olarak Güneş Modülleri İçin Optimum Sabit Eğim Açısının Saptanması Doç. Dr. Metin KESLER
2014-01.BİL.03-03 Ekonomik Hibrit Yapılı Polimer Matrisli Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Nurcan ÇALIŞ AÇIKBAŞ
2014-01.BİL.03-04 Fotovoltaik Uygulamaları İçin Düşük Maliyetli Gerilim Kaynaklı Şebeke Bağlantılı Mikroinverter Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Gürhan ERTAŞGIN
2014-01.BİL.03-05 Sert Porselen Gövdelerde Bor Atığı Kullanımı ve Karakterizasyonu Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÖZCAN
2013-02.BİL.03-01 Mg-Al-Mn (AM serisi) Magnezyum Alaşımlarının İşlenebilirliğinin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Birol AKYÜZ
2013-02.BİL.03-02 Maden İşletmelerindeki İş Kazalarının İstatistiksel Metodlarla Değerlendirilmesi Doç. Dr. Süheyla YEREL KANDEMİR
2013-02.BİL.03-03 Ankraj Uygulamalarının Sonlu Elemanlar Metodu İle Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇALIŞKAN DEĞİRMENCİ
2013-02.BİL.03-04 Renksel Geri Verim İndeksinin Görüntü İşleme Teknikleri İle Elde Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Ümit Çiğdem TURHAL
2013-01.BİL.03-03 Alüminyum Alaşımlarında Soğuma Hızının İşlenebilirlik ve Aşınma Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Birol AKYÜZ
2013-01.BİL.03-06 Tekstil Endüstrisi Atıksularının Membran Biyoreaktörde Funguslar ile Arıtım Çalışmaları Doç. Dr. Çağlayan AÇIKGÖZ