Vizyon

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin, uluslararası alanda akademik  tanınırlık ve başarısını arttırmasına öncülük edecek birim ve  tüm birimleri ile koordineli olarak çalışan, Öğrenci, Öğretim Elemanı ve Personeli aktive eden, ulusal ve uluslararası ilişkileri gerçekleştiren koordinasyon merkezi olma vizyonuna sahiptir.