5.5.3. Liderlik ölçümleri

  • Kurum kalite güvencesi sisteminde mevcut yönetim ve idari sistemi, yöneticilerin liderlik özellikleri ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye imkân tanıyacak şekilde tasarlanmıştır,
  • Yöneticilerin yaptıkları çalışmalar bir üst makam tarafından değerlendirilmektedir.
  • İlgili yönetmelikler çerçevesinde yetkinliklerin geliştirildiği uygulamalar takip edilmektedir,
  • Ayrıca sorumluluk kapsamında İdari Faaliyet Raporu, Performans Programı, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu her yıl Üniversitemiz web sayfasında kamuoyu ile paylaşılır,