5.5.2. Güvence

  • Birim faaliyet raporları,
  • Kurumsal web sayfaları ve KYS gereğince bölüm, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini güvence altına alır,