5.5.1. Etkinlik paylaşımı

Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla kurumsal web sayfası ve kitlesel iletişim araçlarıyla sağlar,