5.4.2. Tedarik güvencesi

  • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunlarının ikincil mevzuatları ve Hizmet alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği çerçevesinde yerine getirilmektedir,
  • Hizmetlerle ilgili kurum içi kamuoyunun görüşleri vardır,
  • Kurum dışından alınan hizmetlere ilişkin ilgili birimlerden geri dönüşler alınır,