5.4.1. Tedarik kriterleri

  • 4734 sayılı kamu ihale kanunu ile tedarik süreci gerçekleştirilir,
  • Tedarik süreci komisyonlar tarafından ilgili formlar ve talimatlara göre yapılır,