5.3.6. Birim hafızası

Bütün çıktılar yönetmelikler çerçevesinde yasal süreleri içinde Bilgi İşlem Daire  Başkanlığı bünyesinde geliştirilen yazılımlar ile güvence altına alınır ve  muhafaza edilir.